Wild About

Wildflowers

Yerba Santa

Scientific Name: Eriodictyon

Common Names: Yerba Santa

Plant Family: Hydrophyllaceae